Dầu nền nguyên chất

Dầu nền nguyên chất là sản phẩm dầu massage thiên nhiên nguyên chất 100% với. Được chiết ép bằng máy với quy trình sản xuất tương đối an toàn có thể dùng cho da và tóc. Liên hệ 01682299716